Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W  JAWORZNIEAdres: ul. Krakowska 22, 43-600 Jaworzno

Telefon: (032) 751-87-10 (centrala)


Fax.: (032) 751-87-10 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Jaworznie (całodobowo)


(032) 751-87-30 Sekretariat (w godzinach pracy komendy)


Adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Miejskiej PSP Jaworzno na platformie ePUAP:


/KMPSPJaworzno/SkrytkaESP


E-mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl
 

NIP: 632-175-04-46
herb miasta Jaworzno