Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

Podstawa prawna działania

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie działa w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne:
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
· Ustawę z dnia 23 stycznia 2009 o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
· Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.