Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

Zastępca KomendantaImię i nazwisko: mł. bryg. mgr inż. PAWEŁ ŻABA

Funkcja: Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

Telefon: (0-32) 751 87 27 

 

Fax: (0-32) 751 87 30

e-mail: zaba@psp.jaw.plKompetencje Zastępcy Komendanta