Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

Zakłady Zwiększonego Ryzyka Wystąpienia Awarii Przemysłowej (ZZR)

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 2015 roku, w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 2145), podaję do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zlokalizowanego na terenie miasta Jaworzna:


Informacja ogólna Jago Pro

 

Szczegółowe informacje o działalności zakładu i zagrożeniach są publikowane na stronie internetowej tego zakładu: www.jago.arg.pl