Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP

 

Telefon alarmowy: 998

 

 

Telefon: (32) 751 87 10

 

Fax: (32) 751 87 10

e-mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl; msk@psp.jaw.plGodziny urzędowania: całodobowo

 

Zadania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP