Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

Instrukcja

Stałe elementy strony:


Informacja o jednostce administracyjnej – poniżej logo Biuletynu, na białym pasku widnieje nazwa jednostki, która prezentuje Biuletyn.

Menu podmiotowe – menu, w którym znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej jednostki. Po kliknięciu na jeden z elementów menu pojawią się informacje zawarte w nim.

Szukaj – element strony służący do wyszukiwania za pomocą słów kluczowych. Wpisz w okienku (w prawym górnym rogu) szukany tekst, a następnie kliknij „szukaj”.

Elementy zmienne:


Linki - dalsze przemieszczanie się w ramach struktury jednostki (między stronami Biuletynu) umożliwiają linki. Link, jest to aktywny tekst, najczęściej podkreślony. Po kliknięciu na link otwiera się strona, z którą jest on powiązany.

Pobieranie plików – w Biuletynie znajdują się również treści zapisane w plikach. W ten sposób zapisane są zazwyczaj dokumenty o dużej objętości, oraz treści o specyficznym przeznaczeniu (np. wnioski do pobrania, druki). Po kliknięciu na link prowadzący do pliku zazwyczaj (zależy od przeglądarki internetowej) otwiera się okno, w którym możemy wybrać, co chcemy zrobić z plikiem – pobrać, czy otworzyć.