Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.
 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) telefonicznie pod nr: 32 751 87 25 lub elektronicznie na adres: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl