Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

Budżet 2020

 

Plan finansowy KM PSP na dzień 01.01.2020 r. wynosi 6 598 000 zł

 

Majątek Komendy na dzień 01.01.2020 wynosi:

 

     - środki trwałe - 9 200 198,60 zł

     - pozostałe środki trwałe - 665 558,28 zł

     - wartości niematerialne i prawne - 55 686,41 zł